د ليکوالانو ارشيفونه: svenperbandt

(English) Nangarhar Weekly Bazaar

! په دیړ بښنی سره، نوموړی متن ته په پښتو ژبه کی لاسرسی نشته

Comments Off on (English) Nangarhar Weekly Bazaar

(English) Eshliky (Watani Pizza)

! په دیړ بښنی سره، نوموړی متن ته په پښتو ژبه کی لاسرسی نشته

Comments Off on (English) Eshliky (Watani Pizza)

(English) Handicraft, a Women Business in Bamyan

! په دیړ بښنی سره، نوموړی متن ته په پښتو ژبه کی لاسرسی نشته

Comments Off on (English) Handicraft, a Women Business in Bamyan

(English) The Melons Farms

! په دیړ بښنی سره، نوموړی متن ته په پښتو ژبه کی لاسرسی نشته

Comments Off on (English) The Melons Farms

(English) Living one last day.

! په دیړ بښنی سره، نوموړی متن ته په پښتو ژبه کی لاسرسی نشته

Comments Off on (English) Living one last day.

امید هیڅکله نه مري

واسع د هیلی د غونډې یو تن ګډونوال وایي: « مونږ په یو ډېر نازک شراېط کې قرار لرو، وسله والې نښتې، اقتصادي رکود، ورځ تر بلې زیاتېدونکې بېکاري، مهاجرت، ټولنیزې شخړې او سیاسي بې ثباتي مونږ یې ناورین سره … لوستلو ته دوام ورکړئ

Comments Off on امید هیڅکله نه مري

(English) The Horizon of Hope

! په دیړ بښنی سره، نوموړی متن ته په پښتو ژبه کی لاسرسی نشته

Comments Off on (English) The Horizon of Hope

هیله او عمل

د اکسفورد دیکشینري د هیلی کلمه یې داسې ژباړلې ده «انتظار او هیله هغه حس دی چې د یوې ځانګړې پېښې د رامنځ ته کېدو لپاره انسان ته ورپېښېږي او یا په دې باور چې یو ښه کار به وشي» … لوستلو ته دوام ورکړئ

Comments Off on هیله او عمل

(English) Me and My Dreams

! په دیړ بښنی سره، نوموړی متن ته په پښتو ژبه کی لاسرسی نشته

Comments Off on (English) Me and My Dreams

ښه خبر رسېدلی چې نور به یوه ورځ هم غمجنه نوي

«ناهیلی زمونږ لپاره یو واقعي ماته رامنځ ته کوي. له همدې کبله مونږ نشو کولای چې خپل ژوند کې ناهیلی ومنو.» دا د نسیم علیزاده خبرې دي، پخوانی معتاد چې اوس د اعتیاد پر وړاندې د”  مور مبارزی  “په کمپ … لوستلو ته دوام ورکړئ

Comments Off on ښه خبر رسېدلی چې نور به یوه ورځ هم غمجنه نوي