Author Archives: svenperbandt

(English) The Smile of Hope

ن

Comments Off on (English) The Smile of Hope

(English) The Hope Generation

ن

Comments Off on (English) The Hope Generation

(English) Passions in Nursery

ن

Comments Off on (English) Passions in Nursery

(English) Kids and Ramadan

ن

Comments Off on (English) Kids and Ramadan

صنعت توریسم و تبادل فرهنگی

صنعت توریسم بخش بزرگی از اقتصاد مدرن را تشکیل می‌دهد و ملل زیادی روی این صنعت سرمایه‌گزاری می‌کند تا جهانگردان را از سراسر جهان  برای  معرفی کردن  فرهنگ، تاریخ  و جغرافیای کشور شان جذب کنند. اما اهمیت توریسم تنها بخاطر … Continue reading

Comments Off on صنعت توریسم و تبادل فرهنگی

امید و هنر در  ولسوالی دره نور

ولسوالی دره‌ نور یکی از ولسوالی‌های نسبتا امن و آرام ولایت ننگرهار است. این ولسوالی در بخش شمالی این ولایت واقع شده است. زبان‌های رایج در میان ساکنان این ولسوالی پشتوه و پشته‌یی می باشد و زراعت مهمترین شیوه تامین … Continue reading

Comments Off on امید و هنر در  ولسوالی دره نور

چوری فروشان بلخ

افغانستان تتها بدلیل موقعیت جیو پولتیک آن که کشورهای شرق، غرب، جنوب و آسیایی مرکزی را به هم دیگر وصل می‌کند حایز اهمیت نیست. بلکه از منظر تاریخی افغانستان چهار سوق عبور فرهنگ‌ها و مدنیت های مختلف نیز بوده است. … Continue reading

Comments Off on چوری فروشان بلخ

بهار در مزارشریف

بیا بوریم به مزار ملا محمد جان  …سیل گل و لاله زار واوا دلبر جان دوبیتی معروفی که از چند دهه قبل در رابطه به زیبایی بهار مزارشریف توسط دختر بانوی دلداده هراتی برای معشوقه اش ملا محمد جان مزاری … Continue reading

Comments Off on بهار در مزارشریف

دومین دور گفتگوی فرهنگی میان مسلمانان وسیکها در ننگرهار

شکستن اعتماد و قطع روابط میان گرو‌ههای مردمی از بدترین پیامدهای جنگ و بی ثباتی است که در نهایت به هرج و مرج و فجایع انسانی می انجامد. در کشورهای پس از جنگ، بکار انداختن چرخه‌ی تبادل و گفتگوهای فرهنگی … Continue reading

Comments Off on دومین دور گفتگوی فرهنگی میان مسلمانان وسیکها در ننگرهار

یک روز شاد برای خدیجه و مادر بزرگش

خدیجه وقتی از خواب بیدار شد، شاد تر از روز های دیگر بود. با خود فکر کرد که امروز برایش روز فوق العاده است چون با دوستانش روز متفاوتی را سپری خواهند کرد ولی هنوز نمی‌دانست چگونه؟  یک‌روز قبل تیم … Continue reading

Comments Off on یک روز شاد برای خدیجه و مادر بزرگش