روی‌داد فرهنگی بدخشان: در قلمرو دانش و فرهنگ

1bبرای تقویت آموزش و پرورش در مناطق دوردست و روستایی بدخشان،‌ این بار کانتینر فرهنگی تصمیم گرفت که برنامه‌ای فرهنگی را در روستای حصاری برگزار کند. این روستای زیبا در سمت شرق رودخانه‌ی کوکچه قرار دارد. زندگی مردم در این روستا وابسته به زمین‌های کشاورزی کوچک و مالداری‌‌ست. در این روستا دو مکتب وجود دارد که زمینه‌ی فراگرفتن آموزش را برای دختران و پسران را فراهم می‌کند. این روستا نمونه‌ی خوبی برای گسترش آموزش و سواد در مناطق روستایی افغانستان است.

مردم از بخش‌های مختلف این روستا، با شوق و علاقه‌ی فراوان در این روی‌‌داد فرهنگی اشتراک کردند. مردان و زنان این روستا برای اشتراک در برنامه‌ای حضور یافتند که به کمک دختران و پسران خود‌شان برگزار شده‌بود.

b2 کانتینر فرهنگی بدخشان، روزهای زیادی را برای برگزاری این برنامه با گروهی از دختران و پسران این روستا تمرین کرده‌بود و برنامه‌ای جالبی را برای مردم حصاری پیش‌کش کرد که شامل خوانش شعر، خواندن ترانه و اجرای تیاتر می‌گردید.

گفت‌وگوی فرهنگی با اشتراک فعال مردم حصاری بخش دیگر این برنامه بود. بزرگ‌سالان حصاری در  جریان این بحث و گفت‌وگو تجربه‌های‌شان را از آموزش در دوره‌های مختلف تاریخی و دشواری‌های زندگی بی‌سوادی با کودکان و دانش‌آموزان در میان گذاشتند. آنان توضیح دادند که دست‌یافتن به آموزش و مکتب در کودکی برای آنان چقدر دشوار و یا حتا ناممکن بود. بیان تجربه‌ها برای پدران و مادرانی که در این برنامه حضور داشتند، پیام تشویق‌کننده و آشکاری داشت: آموزش و مکتب را از یاد نبرید.b3

این برنامه‌ی فرهنگی و استقبال گسترده‌ی مردم نشان داد که در روستاهای افغانستان ظرفیت عظیمی برای گسترش آموزش و توسعه‌ی فرهنگی وجود دارد. گفت‌وگوهای فرهنگی برای باز کردن ذهن مردم نسبت به آموزش می‌تواند فرصت‌های زیادی را برای تغییرات مثبت پدید آورد. علاقه‌ی آنان به این برنامه‌ی فرهنگی و استقبال‌شان نشان می‌داد که مردم این روستا چقدر تشنه‌ی آموختن دانش‌اند و از کوچکترین فرصت استفاده می‌کنند.

یکی از این روستاییان گفت که خوش‌حال است که در روستای آنان برنامه‌ای برای تشویق مردم به آموزش و نشان دادن اهمیت آن برگزار می‌شود. «ما از بی‌سوادی رنج‌های زیادی کشیده‌ایم. ما نمی‌خواهیم رنج‌های ما بر سر کودکان‌مان تکرار شود.»

b4b5

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.