د بدخشان فرهنګي پېښه: د زده کړې او فرهنګ په قلمرو کې

1bد بدخشان په لرې پرتو سیمو کې د زده کړې او روزلو پیاوړتیا لپاره، دا وارې فرهنګي کانتینر پرېکړه وکړه چې فرهنګي برنامه د حصاري په کلي کې جوړه کړي. دغه ښکلی کلی د کوکچې سین ختیځ لور ته پرته ده. د خلکو ژوند په دغه کلي کې کوچني کرنیزې ځمکې او مالدارئ پورې تړلې ده. په دغه کلي کې دوه ښونځي موجود دي چې د انجونو او هلکانو لپاره یی د زده کړې زمینه برابره کړې ده. دغه کلی د افغانستان کلیوالي سیمو کې د زده کړې او سواد یوه ښه بېلګه بلل کیږي.

خلکو د دغې کلي مختلفو سیمو څخه په ډیر شوق او علاقې سره په دې فرهنګي پېښې کې ګډون وکړ. د کلي ښځې او نارینه دغې برنامې کې د ګډون لپاره حضور راوړ چې د دوی خپلو انجونو او هلکانو لخوا جوړه شوې وه.

b2د بدخشان فرهنګي کانتینر د دغې کلي له انجونو او هلکانو سره یې ډیرې ورځې تمرین کړی وه ترڅو دغه برنامه جوړه کړي او یوه ډیره په زړه پورې برنامه یې د حصاري اوسېدونکو ته وړاندې کړه چې د شعر ویلو، ترانو او تیاتر په ګډون وه.

فرهنګي خبرې اترې د حصاري خلکو د فعال ګډون یوه بله برخه وه. د دغې خبرو اترو په بهیر کې د حصاري سپینږیرو د تاریخ په اوږدو کې خپل د بې سوادي ژوند ستونزې او تجربې له کوچنیانو او زده کوونکو سره شریکې کړې. هغوی داسې ویل چې په ماشومتوب کې زده کړه اویا هم ښوونځی ته تګ هغوی ته څومره ستونزمن کار وه اویا هم ناممکنه وه. د دغو تجربو بیانول هغو میندو او پلرونو ته چې په دغې برنامې کې یې ګډون درلود، هڅونکی او ښکاره پیغام درلود، او هغه ده وه چی زده کړه او ښوونځی له یاده مه وباسئ.b3

دغه فرهنګي برنامه او د خلکو تود هرکلی د دې ښکارندوی وه چې د افغانستان په کلیو کې د زده کړې او فرهنګي پراختیا لپاره لوړه کچه ظرفیت وجود لري. فرهنګي خبرې اترې د خلکو د ذهن د خلاصون لپاره کولای شي چی زده کړې ته د مثبت بدلون لپاره لاره هواره او فرصت رامینځته کړي. دغې فرهنګي برنامې ته د هغوی علاقه او هرکلی د دې ښکارندوی وه چې د دغه کلي اوسېدونکي څومره د زده کړې تږي دي او له کوچني فرصت څخه ګټه پورته کوي.

د کلي یو تن اوسېدونکی وویل خوشحال دی چې د دوی په کلي کې د زده کړې لپاره د خلکو تشویق او د اهمیت په اړه یې داسی پروګرام جوړیږي.« مونږ د بې سوادی څخه ډیر زیات رنځ ښکلی. مونږ نور نه غواړو چې دغه رنځ زمونږ په ماشومانو باندې تکرار شي.»

b5b4

دغه ليکنه خپره شوې په پرته د ټولي. ليكى نښول د ایم تړونی.