رویداد فرهنگی بامیان: در مسیر دانش

B1پس از ماه‌ها فعالیت‌ فرهنگی و برگزاری گفت‌وگوهای فرهنگی با موضوع آموزش و پرورش در بامیان در داخل کانتینر فرهنگی و در قریه‌ها و محله‌های مختلف در میان مردم عادی، رویداد فرهنگی بامیان به منظور تقویت موج ایجاد شده برای آموزش و پرورش در این ولایت برگزار گردید.

گفت‌وگوهای فرهنگی با موضوع آموزش و پرورش با گروه‌های مختلف مردم در ولایت بامیان، سبب شد که گفتمان تازه‌ی درباره‌ی آموزش در این ولایت شکل گیرد.

این رویداد فرهنگی که در مرکز ولایت بامیان برگزار شده بود، تمام کسانی را که کانتینر فرهنگی با آنها کار کرده بود و قبلا با هر کدام/گروه به صورت جداگانه گفت‌وگوهای فرهنگی برگزار کرده بود، کنار هم آورد و شمار زیاد دیگر را نیز در جریان فعالیت‌های کانتینر فرهنگی قرار داد. در این برنامه تعداد زیادی با الهام از کار کانتینر فرهنگی بامیان، پیام گفت‌وگوهای فرهنگی را با خود به محل زندگی‌ و اجتماع شان بردند تا با ایجاد گفت‌وگو و تفاهم مشکلات آموزشی‌شان را حل کنند.

کانتینر فرهنگی بامیان از قبل تجربه‌ی خوبی در فعالیت‌های مرتبط با آموزش و پرورش دارد و با اتکا به این تجربه‌ها و شناخت‌شان از ضرورت‌های آموزشی در آن ولایت، رویداد فرهنگی برگزار کرد که در آن فعالیت‌های گوناگون هنری با هم یکجا گردیده بود. این رویداد فرهنگی با ابتکار و خلاقیت، طوری سازمان‌دهی شده‌بود که مردم پیام گفت‌وگوهای فرهنگی را درک کنند، از جریان برنامه لذت ببرند و پس از ختم برنامه، آنها به تفکر در این باره وادار سازد.

B2B3

بخشی از این روی‌داد فرهنگی، نمایشگاه کتاب‌های دست‌نوشت و نسخه‌های خطی کهنه بود که از نزد افراد مختلف از روستاهای ولایت بامیان جمع‌آوری گردیده بود. مشاهده‌ی این کتاب‌ها و نسخه‌های خطی برای تمام تماشاگران جالب بود و نه تنها نشان‌دهنده‌ی تحول در تکنولوژی چاپ و انتشار بود، بلکه، تحول در شیوه‌ی فکر مردم و سطح سواد را نیز به نمایش می‌گذاشت.

کودکان ولایت بامیان، ترانه‌ی صلح خواندند، آرزوها و امیدهای معصومانه‌ی‌شان را برای داشتن یک کشور صلح‌آمیز و باثبات فریاد کردند. این ترانه احساسات اشتراک کنندگان را به اوج رسانده‌بود. آنان با حس عجیبی آرزوی همیشگی‌شان را برای صلح تصور می‌کردند.

تیاتری با موضوع کمک به آموزش و رورش از طریق گفت‌وگوهای فرهنگی بخش دیگر این برنامه بود که اشتراک‌کنندگان را در درک تأثیر گفت‌وگوهای فرهنگی برای مساعدساختن آموزش در شرایط مختلف، تا حدود زیادی کمک کرد. یکی از اشتراک‌کنندگان گفت:«این روی‌داد فرهنگی اهمیت گفت‌وگو را برای ما روشن ساخت. برای ما فهماند که ما زمانی می‌توانیم عمیقا به اهمیت آموزش پی‌ببریم که خود و جامعه‌ی خود را بشناسیم.»

نوای آشنای دمبوره و موسیقی محلی هزارگی پایان‌بخش این روی‌داد فرهنگی بود. آهنگ‌های دل‌نواز خوانندگان محلی لبخند را بر لبان همه جاری کرده‌بود و خاطره‌ی فراموش‌نشدنی در ذهن آنان نقش بست.B4B5

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.