گسترش اعتماد

1“گسترش اعتماد” نام مجموعه تیاترِ است  در مورد اعتماد که توسط کانتینر فرهنگی ننگرهار در موقعیت مختلف شهر جلال آباد اجرا شده است. هدف از اجرایی این تیاتر در مکانهای مختلف شهر برجسته کردن نقش فردی و اجتماعی اعتماد و نیز گسترش آن در میان ساکنان  این ولایت بود. تیاتر یکی از هنرهای بسیار محبوب در میان مردم ننگرهار است.

برنامه با قرآئت آیاتی از کلام الله مجید شروع شد. سپس یک از علمایی دین داستانی در مورد اعتماد برای مردم گفت. داستانِ که او خواند از دوران صحابه حضرت رسول الله بود. پس از پایان داستان او گفت بی اعتمادی رایج در میان مردم امروز تنها از رفتار ناپسند گذشته‌ی ما ناشی نمی شود بلکه مشکلات رفتاری رایج امروز جوامع ما نیز به بی اعتماد بیشتر دامن میزند، زیرا ما به وعده های مان عمل نمی کنیم و نسبت به همدیگر ترحم و همدلی ندرایم؛ از این رو بی اعتمادی در عمق مناسبات ما راه یافته است و سبب مشکلات زیادی شده است.

2

بعد از پایان سخنان عالم دین، اجرایی تیاتر شروع شد. در کنار پیام آموزنده و زیبایی تیاتر، اجرای آن سبب شده  برای لحظاتی لبخند بر چهره حاضران محفل بنشیند و به اذهان و قلبهای آنها شادی و آرامش ببخشد.

یکی از شخصیت های کلیدی این تیاتر فردی بود که نقش یک کارمند ساده یک سازمان را بازی می کرد. تمام آرزو و تلاش او این بود که بتواند به یک موقعیت بهتر و بالاتری در سازمان دست یابد، اما چون فاقد اعتماد به نفس بود و از سوی هم نسبت به همکارانش در سازمان نیز بدبین و بی اعتماد بود، نمی توانست به این خواسته اش برسد.  شخصیت متضاد دیگری در این نمایش وجود داشت که سرشار از امید، اعتماد به نفس و مثبت نگری در مورد خود و همکارانش بود. همین ویژگی سبب شد که او در مدت  بسیارکوتاه علیرغم تجربه کم و سن کمترش نسبت به  شخصیت اول، به مقام بهتر و بالاتری در سازمان دست یابد.

3

4بعد از تیاتر، از اشتراک کنندگان که دور هر میز نشسته بودند خواسته شد روی موضوع اعتماد با همدیگر گفتگویی فرهنگی داشته باشند.پس از پایان دیالوگ؛ هر میز، بهترین ایده های شان در مورد اعتماد را در یک جمله خلاصه کردند و با دیگر اشتراک کننده در میزهای دیگر به اشتراک گذاشتند:

  • اعتماد به نفس برای موفقیت یک اصل کلیدی است.
  • بیایید با دیگران اعتماد کنیم تا آنها به ما اعتماد کنند.
  • برای بدست آوردن اعتماد دیگران ما باید نسبت به گفته های مان صادق باشیم و چهره واقعی و حقیقی را پنهان نکنیم.
  • اعتماد یکی از ارزشهای بنیادی زندگی است.
  • اعتماد به خود تان و دیگران تنهای عواملی هستند که برای شما احترام، کرامت و موقعیت در جامعه بار می آورد.
  •   بی اعتمادی بنیاد بی اتحادی است.
  • اعتماد ثروت بی پایان یک فرد است که برایش محبوبیت و موقعیت به ارمغان می آورد.
  • اگر شما به خودتان اعتماد به نفس دارید، پس می توانید به دیگران نیز اعتماد کنید.
  • اگر کسی برای رسیدن اهدافش اعتماد و اراده دارد، پس در رسیدن به اهداف و آرزوهایش تردیدی وجود ندارد.

این تیاتر سیار در موقعیت‌های مختلف شهر جلال آباد به اجرا درآمد. توجه تعداد کثیری از مردم و ساکنان شهر را به موضوع اعتماد جلب کرد و آنها را وداشت تا راجع به نقش اعتماد در جامعه‌ی شان فکر کنند.

5 6 7 8

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.