نمایش اتحاد

1یکی از بهترین روشهای مقابله با پیامدهای روحی و روانی جنگ در جوامع پس از جنگ، احیایی فرهنگ گفتگو و ترویج هنرها و فرهنگ میان مردم است. مردم با استفاده دیالوگ می توانند سوء تفاهمات و پیش فرض های منفی نسبت به همدیگر را رفع کنند و با استفاده از هنرهای مانند نقاشی، عکاسی و موسیقی، می توانند دردها و ناگفته های شانرا به در قالب هنر به مردم بگویید و بدین شیوه خود را از عقده های  جنگ و پیامدهای تروماتیک آن رهایی بخشند.

کانتینر فرهنگی جوز به منظور گسترش فرهنگ و هنر، کشف و پرورش استعدادهای هنری و فرهنگی، ترویج زبان گفتگو و دیالوگ فرهنگی میان اقشار و گروه‌های مختلف اجتماعی تاسیس شد. در طول یک‌سال فعالیت فرهنگی این مرکز توانسته است مقبولیت اجتماعی قابل توجهی پیدا کند و در کنار فعالیت فرهنگی، کشف استعدادهای نوین هنری، زمینه گفتگوهای فرهنگی زیادی را فراهم کرده است.

2

به همین منظور، محفل سالانه کانتینر فرهنگی جوزجان نیز به نمايشگاه نقاشى، رسامى ، ميناتورى، قرائت سرود های حماسی، کنسرت هنرمندان محلی اختصاص یافت. دراين نمایشگاه ١٥٠ اثر هنری به نمايش گذاشته شده که شامل آثار شاگردان مکاتب و هنرمندان بخش نقاشی، رسامی، ميناتورى و خطاطى است.  بيشتر اين آثار ماهيت صلح، فرهنگ همديگرپذيرى و افرادى رابه تصوير کشانيده که لباس فرهنگى سنتى گروههای قومی و اجتماعی مختلف افغانستان را به تن دارند.

3محمدطاهر سرورى يکى از هنرمندانى که آثار خود را به نمايش گذاشته است، گفت: “آنچه که در ذهنم ميگذرد، و دارنده یک پیام خوب و مردمی باشد آن را در قالب نقاشى و رسامى به حيث پيام به مردم ميرسانم.” وى که ازهفت سالگى نخست به رسامى و بعداً به نقاشى رو آورده است، افزود که از اين طريق ميخواهد که  از يک سو هنر خود را تبارز دهد و ازسوى ديگر، با فروش آثارش، مشکلات اقتصادی خود را تامين نمايد.

4صدها بازدید کننده  به شمول: زنان مردان، پیر و جوان  در این محفل شرکت کردند.  هنرمندان را با کف زدنها تشويق مي‌کردند. بیشتر آهنگ‌های محلی که با زبانهای مختلف دری، پشتو، ازبکی و ترکمنی خوانده شد، از نظر محتوایی  روی موضوعات اتحاد، هم‌پذیری، تساهل و دوستی متمرکز بود.

خجسته “قیام” یکتن از تماشاچيان گفت: “فرهنگ یک کشور بیانگر ثروت اصلی آن است و گشایش چنین نمایشگاه ها وکنسرت ها میتواند درب جدیدی را به روی جوانان باز کند و آنها را از رو آوردن به پدیده های منفی باز دارد.”

5

وى افزود که راه اندازی چنین محافل، راه را برای مشارکت زنان در پروسه کار هنری نیز مساعد میسازد و زنان و دختران هم میتوانند در چنین برنامه ها سهم بگیرند و در غنای فرهنگ و کلتور بومی کار کنند.

حیات الله “کمال” یکتن از آوازخوانان محلی  گفت که مسوولان حکومت فعلی و گذشته برای رشد موسیقی محلی کارى نکرده اند، موسیقی محلی در حال رکود است و زمینه از لحاظ امنیتی نیز برای گسترش موسیقی محلی فراهم نيست”

کمال گفت: “من به صفت آوازخوان موسیقی محلی، نمیتوانم پا از محدوده شهر شبرغان فراتر بگذارم.”

6عظیم الله رحمانیار ریيس اطلاعات و فرهنگ گفت که کانتینر فرهنگی گام هايی برای رشد موسیقی محلی برداشته شده است. وی خاطرنشان ساخت که کانتینر فرهنگی در تلاش است تا برای رشد استعدادهای نهان موسیقی و سایر هنرها، پروگرام های کاری را عملی نمایند و کسانیکه در این راستا به شکلی از اشکال در انزوا قرار گرفته و از یادها فراموش شده اند، زمینه بازگشت و فعالیت شانرا در عرصه موسیقی و سایر هنرها فراهم سازند.

7محمد ظاهر احمدی محصل سال چهارم دیپارتمنت تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان که آثار نقاشی خود را در اینجا به نمایش گذاشته بود به رادیو آزادی گفت: ”  نمایش آثار های هنری و رسم و رواج های از هر ملیت و اجرای موسیقی محلی به چندین زبان نشان دهنده همدیگر پذیری است. من خودم از ولایت غزنی و از قوم هزاره هستم و یک رسم کودک قوم ترکمن را که در دست دوتار دارد و می نوازد رسم کردم و به نمایش گذاشتم و مورد استقبال تماشا چیان هم قرار گرفتم. این برایم امروز بسیار یک روز خوش آیند بود “

 8 9

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.