امید هرگز نمی‌میرد

واسع یکی از اشتراک کنندگان رویداد امید می‌گوید: «ما در یک‌زمانی بسیار شکننده قرار داریم که درگیری‌های مسلحانه، رکود اقتصادی و بیکاری شدید و فزاینده، مهاجرت، نابسامانی‌های اجتماعی و بی‌ثباتی سیاسی ما در  لبه‌ی پرتگاه قرار داده است. در چنین شرایطی، ما بیشتر از هرزمانی به امید نیازمندیم تا بتوانیم نسبت به آینده خوش‌بین باشیم. ما باید امید را به قلب‌های مأیوس خود بازگردانیم، با باید امید را در اذهان خسته‌ی خود از نو بکاریم. امید تنها وسیله‌ی است که ما را قادر به ایستادگی در مقابل این یاس و سرخوردگی فراگیر می‌کند.»

pix-1

ازنظر واسع، شما نمی‌توانید امید را از بالا به قسمت پایین هرم اجتماعی بر مردم تحمیل کنید. در عوض، شما باید شعله امید را در قلب و ذهن تمام انسان مأیوس و خسته روشن کنید تا آن‌ها قادر به مقابله به روند فراگیر و فزاینده‌ی ناامیدی اجتماعی کنید.  واسع می‌گوید گفتگوهای فرهنگی یکی از روش‌های بسیار تأثیرگذار در تغییر اذهان و شیوه نگرش مردم است. بازتاب یافتن امید و آرزوهای یک نسل در کارهای فرهنگی و هنری آن‌ها، هرچند آهسته اما خودبه‌خود نحوه‌ی فکر و نگرش جامعه را مثبت و امیدوار می‌سازد.

«امید هرگز نمی‌میرد» عنوانی رویداد فرهنگی و هنری بود که توسط کانتینر فرهنگی ولایت ننگرهار در قصر سراج الاماره، به‌منظور تجلیل  از شش ماه فعالیت‌های هنری، فرهنگی و اجتماعی‌شان بر محور «امید و آرزو»، برگزارشده بود. این رویداد برنامه‌های متنوعی فرهنگی و هنری چون سخنرانی، بازگویی نقش امید در تجربیات شخصی، تبادل افکار، اجرای تئاتر، قدردانی از فعالین فرهنگی و نمایشگاه هنری را در برداشت.pix-2

سخنرانان اهمیت امید را از منظر دینی، اجتماعی و فرهنگی بررسی کردند تا قناعت مخاطبان خودشان را بر اساس فهم و علایق فردی آن‌ها فراهم کند. در اجرای تیاتر سعی بر این شد که جنبه‌های منفی و ویران کننده نا امیدی و همینطور اهمیت حیاتی و مثبت امید را در زندگی روزمره و آینده‌ی ما برای مخاطبان به نمایش بگذارد.

شاعران سعی کردن احساسات و تصورات خود از امید را در قالب سروده های زیبا به نمایش بگذارند:

 ” ما با آرزوهای خوش زنده ایم.

با رویاهای خویش

و با این امید که

روزی آرزوها و رویاهای ما واقعیت شود.»

pix-3

pix-4

نمایشگاه هنری آخرین قسمت برنامه بود که در آن دهها تابلو عکس، نقاشی و طراحی در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داده شده بود. در تمام آثار هنری که در این نمایشگاه به نمایش در آمده بود، سعی شده بود تا نقش و اهمیت حیاتی امید در زندگی بشر ا اشکال و شیوه‌های مختلفی بازتاب داده شود.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.