د سیکانو او مسلمانانو ټولنو ترمنځ خبرې اترې

ننګرهار فرهنګي کانتینر د ښار سیکانو او مسلمانانو ترمنځ فرهنګي خبرو اترو یوه غونډه جوړه کړه ترڅو هغوی یو بل ته نږدې کړي او د دوه مختلفو مذهبونو ترمنځ پر باورونو خپل نظرونه یوبل سره شریک کړي.12

د کورنۍ جګړې څخه وړاندې د سیکانو زیات شمېر کسانو په ننګرهار کې ژوند کاوه. کورنۍ جګړه او د افراطیت زیاتېدل د دې لامل شو چې د هغوی ډیری وطن پرېږدي، لیکن اوس هم د سیکانو ټولنه د ننګرهار په قومي او مذهبي ښار کې یوه ستره ټولنه ده. که څه هم د سیکانو ټولنه له نورو ټولنو سره په مقایسه کې کوچنی ټولنه بلل کېږي، خو هغوی د ښار د سوداګرو یوه لویه برخه جوړوي.

په ننګرهار ولایت کې د سیکانو، هندو او مسلمانانو ترمنځ مودب او احترام څخه ډکه اړیکه شتون لري. په تېر وختونو کې کله چې بانکونه موجود نه وه، نو مسلمانانو به خپلې پیسې د ساتلو په موخه شیخانو ته ورکولې. د ټولنو ترمنځ اعتماد ډیر قوي وه. زما په یاد دې چې په ننګرهار کې خلکو په شیخانو او هندوانو باندې زیات باور درلود، لیکن اوس یې تغیر کړی، د ټولنو ترمنځ اعتماد له پخوا څخه ضعیفه شوې ده.

په خپلو فرهنګي خبرو اترو کې مو په دې غور وکړ چې ولې د ټولنو ترمنځ اعتماد له منځه تللی دی. د ګډونوالو په وینا یوازې مذهبي لاملونه نه دي چې د سیکانو او مسلمانانو ترمنځ د اعتماد ضعیفېدو سبب ګرځي. کورنۍ جګړه، مهاجرت، فرهنګي تغیرات، د ټولنو ترمنځ د همغږی برنامې او همدارنګه د مدرن بانکي سیستم نه شتون هم مهم لاملونه دي. هغوی په دې اشاره وکړه چې دا د ټولنې د مشرانو او فرهنګي فعالینو مسوولیت دی ترڅو د دغو دوه ټولنو ترمنځ اړیکه او اعتماد بیا ورغوي. یو تن له دغو شیخانو څخه د ټولنې مشرانو او ایپسو ساحوي فرهنګي کارکوونکو څخه وغوښتل ترڅو د ټولنو ترمنځ لا نور د خبرو اترو برنامې جوړې کړي چې پر دغه مسایلو باندې لا زیات خبرې اترې وشي چې څنګه کولای شو دغه اعتماد بیا ورغوه.

34

د بحث په پای کې مو  خپل هېواد افغانستان لپاره د سولې او وحدت دعا وکړه. ګډونوالو د ایپسو ساحوي فرهنګي کارکوونکو څخه وغوښتل چې د سیکانو او مسلمانانو ټولنو ترمنځ داسې نور د خبرو اترو برنامې په لاره واچوي.

دغه ليکنه خپره شوې په پرته د ټولي. ليكى نښول د ایم تړونی.