نمایشگاه آثار هنری در لیسه مریم برگزار شد

1کانتینر فرهنگی کابل، نمایشگاه “هنر، اعتماد میافریند” را در لیسه مریم برگزار کرد. در این نمایشگاه که روز سوم سپتمبر برگزار شده بود، بیش از 60 اثر هنری نقاشی و رسامی برای شاگردان نمایش داده شد.

روز پر هیجانی بود. شاگردان با شور و کنجکاوی از رسامی ها و نقاشی ها دیدن کردند. تعدادی از آثار شاگردان نیز در نمایشگاه به نمایش گذاشته بود. آنان با دیدن نقاشی های شان در نمایشگاه، با انگیزه تر از گذشته بنظر می رسیدند. تعداد دیگری هم با دیدن آثار نقاشی و رسامی هم صنفی های شان، تشویق شدند که رسامی و نقاشی را فراگیرند.

2 صدف یکی از شاگردان از اینکه آثارش در نمایشگاه به نمایش گذاشته شده بود، هیجانی شده بود. “من امروز با دیدن رسم هایم در نمایشگاه احساس خوشی کردم. احساس کردم کاری بزرگی انجام داده ام، زیرا رسم هایم به دیگران انگیزه داد تا استعداد هایشان را تبارز دهند. با دیدن نمایشگاه اعتماد به نفس من بیشتر شد. فکر می توانم با تلاش و پشتکار میتوانم به مقام های بلند برسم” صدف امسال از مکتب فارغ می شود و مصمم است که نقاشی را به شکل حرفه ای تر ادامه دهد.

3تعداد زیادی شاگردان با اشتراک در نمایشگاه علاقمند شدند که نقاشی و رسامی را جدی تر از گذشته یاد بگیرند و تمرین کنند. فرخنده می گوید: “من تصمیم گرفتم در رخصتی های زمستانی، نقاشی یاد بگیرم. میخواهم در آینده نقاش مشهور شوم و چنین نمایشگاه هایی را برگزار کنم.” زینب دانش آموز دیگر می گوید: ” قبلن فقط به زیبایی های ظاهری نقاشی علاقمند بودم، اما امروز بیشتر به محتوی بعضی نقاشی ها متوجه شدم. این نقاشی ها جدا از زیبایی های ظاهری، منتقل کننده پیام ها نیز هستند. این مساله باعث شده است که خودم هم نقاشی را جدی بگیرم. من میخواهم نقاش شوم و در مورد صلح و مبارزه با خشونت علیه زنان، نقاشی کنم. من دوست دارم.4

شنیدن حرف های شاگردان و درک بالای آنان از هنر، حس امیدواری خلق می کرد. آنان در باره نقش آثار هنری بر مبارزه با خشونت و ایجاد حس زیبایی و تاثیر آن روی زندگی انسان حرف می زدند. به باور صدف، نقاشی حس زیبایی را در انسان بیدار می کند و اگر این حس در انسان بیدار شود، انسان هرگز مرتکب خشونت در فامیل و جامعه نمی شود، چون زیبایی ضد خشونت است.5

نمایشگاه با همکاری مرکز هنری عظیمی، لیسه مریم و کانتینر فرهنگی کابل برگزار شده بود. دانش آموزان از تیم فرهنگی کابل خواستند، در آینده نیز نمایشگاهی را در مکتب شان برگزار کنند. آنان علاقمند شدند تا آثار شان را برای نمایشگاه هایی کانتینر فرهنگی کابل ارسال نمایند. بانو نوریه راغب مدیر لیسه مریم از تیم فرهنگی کابل بخاطر برگزاری نمایشگاه تشکر نموده و ابراز امیدواری کرد که در آینده نیز چنین برنامه ها برگزار شود.  6109.

78

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.