دومین دور گفتگوی فرهنگی میان مسلمانان وسیکها در ننگرهار

Pix 1شکستن اعتماد و قطع روابط میان گرو‌ههای مردمی از بدترین پیامدهای جنگ و بی ثباتی است که در نهایت به هرج و مرج و فجایع انسانی می انجامد. در کشورهای پس از جنگ، بکار انداختن چرخه‌ی تبادل و گفتگوهای فرهنگی یکی از ابزارهای اساسی برای بازسازی اعتماد و احیای روابط دوستانه و مسالمت جویانه میان گروههای اجتماعی است.

همین چند دهه قبل، پیش از آنکه جنگ‌های داخلی افغانستان را در کام خود فرو ببرد، جمعیت بسیاری از سیکها و هندوها در افغانستان زندگی می‌کرد. آنها چیزی در حدود 1 تا 3 فیصد کل جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دادند که در شهر مختلف این کشور از جمله در کابل، جلال آباد، هرات، قندهار، مزار، غزنی و لشکرگاه زندگی می‌کردند. اما با آغاز جنگ ها وضعیت برای همه، بخصوص برای اقلیت‌های دینی و مذهبی مانند سیکها و هندوها به شدت تغییر کرد و جمعیت عظیمی از آنها را مجبور کرد تا نا خواسته افغانستان را ترک کنند و به کشورهای دیگر پناهنده شوند.

برای قرنها، مسلمانان و سیکها در همسایگی یکدیگر در ننگرهار زندگی مسالمت آمیزی داشتند. آنها در غم و شادی همدیگر شریک بودند و در شرایط خوب و بد با همدیگر یار و همکار بودند.

Pix 2

به منظور احیایی اعتماد و ایجاد مجدد روابط و دوستی گذشته، کانتینر فرهنگی ولایت ننگرهار سلسله گفتگوهای فرهنگی را میان مسلمانان و سیک‌ها به راه انداخته است که هدف آن از میان بردن بی اعتمادی ‌ها و سوء برداشت‌ها و بدبینی ها ناشی از چندین دهه جنگ میان این دو گروه مردمی شهر جلال آباد است. اولین دور آن سال گذشته برگزار شد، و در  27 مارچ سال 2016، دومین دور آن نیز در مرکز کانتینر فرهنگی جلال آباد بزگرار شد. اشتراکنندگانی از دو گروه مردمی سیک و مسلمان، به شمول مردان و زنان در دو بخش جداگانه در این گفتگوهای فرهنگی شرکت کردند.

موردی قابل توجه اینکه در پارکی که کانتینر فرهنگی در آن موقعیت دارد، برای بسیاری از اشتراک‌کنندگان سیک که در جلال آباد متولد و بزرگ شده اند، تازه بود و ندیده بودند، این نشان می‌دهد آنها چقدر به حاشیه جامعه و شهر رانده شده اند. اشتراک کنندگان این ابتکار کانتینر فرهنگی را مورد ستایش قرارد و از اینکه فرصتی فراهم کرده اند تا گروههای مردمی مختلف در ننگرهار دور هم جمع شوند و بتواند از مجراهایی گفتگو و روابط دوستانه مشکلات شان را هم حل کنند سپاسگزاری کردند. آنها خاطرات روزهای از دست رفته را به همدیگر بازگویی کردند، زمانی که ساکنان مسلمان جلال آباد به مردان سیک لالا صدا می زدند. هرمیت سینگ از خاطرات قبل از جنگ زمانی که سیستم بانکی در افغانستان فراگیر نبود یاد آوری می‌کند. در آن زمان سیک‌ها معتمد پول و اموال مردم جلال آباد بودند. وقتی مردم به سفر می‌رفتند پول و اموال خود را تا برگشت شان نزد سیک‌ها به امانت می‌گذاشتند.

Pix 3

در نهایت هردو طرف به همدیگر وعده دادند که برای تقویت مناسبات و احیایی روابط گذشته با همدیگر کمک و همکاری کنند. بزرگان جلال آباد به سیکها وعده دادند که فضای امن و دوستانه ی گذشته را دوباره برگردانند و شهر را به مکانی امن و مناسبی برای زندگی سیکها و دیگر اقلیت های قومی و مذهبی بسازند. در پایان آنها برای صلح و دوستی دعا کردند و دستهای همدیگر فشردند.

Pix 4

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.