اعتماد از هنر تا گفتگو

 1کانتینر فرهنگی کابل نمایشگاه آثار نقاشان جوان را در گالری شمامه برگزار کرد. ده ها بیننده در محل نمایشگاه گالری شمامه منتظر قطع نوار افتتاحیه نمایشگاه بودند. اما زمانیکه صحرا اسرا خواننده رپ با گروه موسیقی اش وارد نمایشگاه شدند، مردم غافلگیر شد. صحرا در افتتاحیه آهنگ های رپ خواند و بینندگان با کف زدن او را همراهی کردند.

بعد از افتتاحیه، محل نمایشگاه به روی بازدیدکنندگان باز شد. در این نمایشگاه، آثار هنری ده نقاش جوان به نمایش گذاشته شده بود. اکثر نقاشان، نقاشی را در کانتینر فرهنگی کابل آموزش دیده بودند. سارا یکی از ده نقاش بود که آثارش را در نمایشگاه دید. سارا شاید فکر نمیکرد، روزی نقاشی هایش به چنین نمایشگاهی راه باز کند، بهمین دلیل بیش از دیگران هیجانی و خوشحال بنظر میرسید. سارا کمی دیر تر به محل نمایشگاه رسید و با عجله چند اتاقی را که در آن آثار هنری جابجا شده بود، را دید و وقتی به نقاشی هایش رسید، گفت: “دارم از شوق پرواز میکنم”.2

هدف از برگزاری نمایشگاه هم تشویق جوانان هنرمند بود. هرچند عنوان نمایشگاه اعتماد بود، اما نقاشی ها با رویکر و موضوعات متفاوت انتخاب شده بود. زیبایی های طبیعت، صلح، خشونت و مهاجرت از موضوعاتی بود که هنرمندان در آثار شان پرداخته بودند.3

عکس طفل مهاجر سوری که در دریای مدیترانه نیز توسط یکی از هنرمندان، نقاشی شده بود که اکثر بازدیدکنندگان از آن استقبال خوبی کردند. مسعود یکی از بازدیدکنندگان گفت: ” نقاشی یکی طفل مهاجر سوری، نشاندهنده این است که جوانان افغانستان در مورد مساییل بشری و جهانی دغدغه هایی دارند.”

مسوولان گالری شمامه نیز سهم بزرگی در برگزاری این نمایشگاه گرفته بودند. این نمایشگاه برای یک هفته بروی بازدیدکنندگان باز بود.4

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.