شمامه د نقاشي نندارتون: د هنر او خبرو اترو له لاری د اعتماد جوړول

1ننداره چیان او هنرمندانو د افغاني هنري فعالیت د نقاشي نندارتون د پیل انتظار کاوه. ټولو دا فکر کاوه چې ښایي نندارتون به د پټي په پرېکولو لکه نورو وختونو په شان پیل شي، لیکن هغوی کله چې سحرا اوسرا رپ سندرغاړې خپل هنري ګروپ سره راغله او سندرې یې پیل کړې نو حیران شول. په هغه شېبه کی چې هغه د نندارتون صالون را راننوتلو، ګډونوالو یې په لاس پړقولو هرکلی وکړ.

د نندارتون هدف دا وو چې د کانتینر زده کونکي او نور ځوان هنرمندان وهڅوي ترڅو خلکو ته خپل هنري فعالیت ښکاره کړي. د ۱۰ ځوان هنرمندانو هنري فعالیت د یوې اونی لپاره نندارې ته وړاندې شول. څرنګه چې د نندارتون عنوان د خبرو اترو او هنر له طریقه د اعتماد جوړول وه، هنرمندانو ته دا اختیار ورکړل شو چې خپل د هنر عنوان له مختلفو مضامینو سره لکه سوله، طبیعی ښکلا، تاوتریخوالی، انسانیت او د جندر مسایلو څخه وټاکي.2

سحرا، یوه ځوانه هنرمنده داسې ویل: زه خپل احساسات نه شم بیانولی. ډېره خوشحاله یم چې خلک زما د نقاشي لیدلو ته راځي. هیڅ کله مې دا باور نه کوو چې یوه ورځ به زما هنري فعالیت داسې یو نندارتون کې وښودل شي. زه د کابل فرهنګي کانتینر څخه ډېره مننه کوم چې زما سره یې مرسته وکړه ترڅو نقاشي زده کړم او خلکو ته یې ښکاره کړم. زه به ډېر کوښښ وکړم چې یوه نامتو هنرمنده شم.3

یو تن له هنرمندانو څخه د مدیترانې په سیند کې سوري غرق شوی ماشوم نقاشي کړی وو چې ننداره چیانو ته ډېر په زړه پورې وو. مسعود یو تن لیدونکی داسې وویل: زه ډېر خوشحاله یم چې افغاني هنرمندان بشري مسایلو ته ژور احساس ښکاره کوي او په نړیواله کچه فکر کوي. همدارنګه د دې ښکارندوی دی چې زمونږ نوی نسل د سولې، تاوتریخوالی او نورو ټولنیزو مسایلو په اړه دقیق فکر کوي.4

دغه ليکنه خپره شوې په پرته د ټولي. ليكى نښول د ایم تړونی.