لبخند موفقیت زیرچتر اعتماد

1انسانها زمانی به اهداف خود دست می یابند که نه تنها از اعتماد به نفس کافی برخوردار هستند که به اطرافیان خود نیز اعتماد دارند. این یک پیش شرط اساسی برای جدیت و پیگیری اهداف و آرزوهای ما است.  کانتینر فرهنگی کابل فعالیت سال گذشته اش را با همکاری و مشارکت مستقیم و غیر مستقیم بزرگان محل، کودکان و جوانان، هنرمندان و چهره های فرهنگی با موفقیت به پایان رسانید. کشف استعدادهای بالقوه و پنهان و معرفی آنان به جامعه، ارتقایی حس دوستی، همبستگی و اعتماد میان مردم و مخاطبان کانتینر فرهنگی کابل از دست آوردهای مثبت سال 2015 این مرکز فرهنگی- هنری بوده است.

2محفل زیر نام « اعتماد ما را با هم پیوند میدهد بیایید به همدیگر اعتماد کنیم»، آخرین برنامه از سری برنامه های فرهنگی- هنری این مرکز بود که در 17 دسامبر سال 2015 برگزار شد.  اعتماد و شنیدن در باب اعتماد  چهره‌های فرهنگی، هنری، شاگردان دانشگاهها، کودکان مکاتب و ساکنان اطراف کانتینر فرهنگی کابل را با  شور شوق بسیار در محوطه کانتینر زیر یک چتر جمع دور هم آورده بود. زیرا اعتماد بنیاد تمام روابط و پیوندهای اجتماعی انسانها است. کودکانی که یک دیگر را درست نمی شناختند ولی حالا کنار هم ایستاده با یک صدا ترانه میخوانند. جوانان و نوجوانان با دریافت حس همدلی و همپذیری  در کانتینر فرهنگی ، تیاترگدی صداقت ، وفاداری و اعتماد را در جلو چشم بیشتر ازدو صد تماشاچی به نمایش گذاشتند.

3محمد اسماعیل مرد 60 ساله که شغلش کراچی رانی است با شوق  به سخنان وکیل گذر که در جمع مردم سخنرانی میکرد گوش میداد ” ما باید را حس اعتماد را از کودکان جامعه ما آغاز نمایم ما باید الگو اعتماد باشیم برای نسل اینده ما و اینرا باید در عمل نشان بدهیم تا در حرف.”

4خانم ثریا با تعداد از مادران کودکان اشتراک کننده در کانتینر شاهد نخستین برنامه ای بودند که فرزندان شان در آن سهم داشتند. ” امروز بچه های ما توانایی و پشتکار شان را امتحان میکنند و این کمک میکند تا در اینده تلاش نمایند تا به موفقیت برسند. من هیچگاه در مورد اعتماد و استعداد های فرزندانم برایشان سخن نگفته ام اما امروز انها در خانه به ما والدین در مورد اعتماد و صادق بودن نسبت به هم صحبت می نمایند و دلیل اش امدن انها در کانتینر فرهنگی است.” داود فدایی 28 ساله در شهر کابل سرباز پولیس است. او تاهنوز هیچ گاه فرصت آنرا نداشته است که در محافل بخواند و فقط گاهی برای دوستان نزدیک اش هنرنمایی میکند.

5فدایی گفت” امروز من بحیث یک تماشا کننده برنامه اشتراک نموده بودم، ولی، به واقعیت تحت تاثیر برنامه کانتینر فرهنگی کابل قرار گرفتم و خواستم آهنگی اجرا نمایم. همینکه میگویند کانتینر فرهنگی محلی برای ابراز استعدادها است باورمند هستم.”

6سجاد علاقمند موسیقی رپ است و کانتینر فرهنگی کابل را یگانه محل رشد هنرش میداند. ” استرس داشتم نمیدانستم روی استیژ چگونه اجرا نمایم ولی امروز برنامه فرهنگی کانتینر کابل کمک بزرگی برایم کرد تا در اینده استرس را فراموش کنم . اولین بارم بود ولی یک تجربه بزرگ گرفتم. امروز تشویق شدم باید برای ساختن اهنگ دومی تلاش ورزم.”

7 8 9

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.