نمایشگاه آثار نقاشی و خوشنویسی شاگردان کانتینر فرهنگی

 4کانتینر فرهنگی مؤسسه‌ی بین‌المللی روانی-اجتماعی در ولایت شمالی جوزجان که کارش را در این اواخر آغاز کرده است، نمایشگاه آثار خوش‌نویسی و نقاشی شاگردانی را که در این کانتینر آموزش دیده‌بودند، در لیسه عرب‌خانه برگزار کرد. برای تشویق دانش‌آموزان مکاتب و کمک به آنها در شکوفا ساختن استعدادشان، این نمایشگاه در یک مکتب برگزار گردیده بود که صدها دانش‌آموز، استادان و والدین آنها از نمایشگاه دیدن کردند. این نمایشگاه که آثار هنرمندان جوان جوزجان را در خود جای داده بود، گام بلندی در راستای بلند بردن آگاهی و درک بهتر از هنر محسوب می‌گردد. در ولایت‌های افغانستان برای هنرمندان جوان کمتر فرصتی فراهم می‌گردد تا استعدادهای‌شان را پرورش دهند و آثارشان را به مردم معرفی کنند.

کانتینر فرهنگی جوزجان فعالیت‌های گوناگون را روی دست گرفته است تا جوانان و سایر مردم را تشویق کند که خواست‌ها و آرزوهای‌شان را از طریق هنر ابراز کنند. برگزاری دوره‌های آموزشی نقاشی و خوش‌نویسی که همه می‌توانند در آن شرکت کنند، بخشی از این فعالیت‌های فرهنگی ست.

خجسته، دانش‌آموز در مکتب عرب‌خانه، می‌گوید:«در میان شاگردان افراد زیادی هستند که می‌خواهند مهارت‌های بهتر  نقاشی و خوش‌نویسی را کسب کنند. من نقاشی را دوست دارم و از آن لذت می‌برم. اما جای مناسب برای آموزش و تمرین ما وجود ندارد و مراکز آموزشی برای این هنرها فعال نیستند. به این دلیل، اکنون من خوشحالم که کانتینر فرهنگی این فرصت‌ها را برای ما فراهم می‌سازد.»3

21

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.