نمایش‌گاه آثار هنری در مکتب‌های دوردست هرات

HS1 کانتینر فرهنگی مؤسسه‌ی بین‌المللی روانی-اجتماعی در هرات، برای شاگردان مکتب‌های دوردست این ولایت، نمایش‌گاه آثار هنری برگزار می‌کند. این آثار که توسط هنرمندان جوان هرات خلق شده‌اند، به مکاتبی برای نمایش برده می‌شوند که از مرکز شهر دور واقع‌شده‌اند و شاگردان آن مکاتب نمی‌توانند در فعالیت‌های فرهنگی و هنری در داخل شهر اشتراک کنند و از نمایش‌گاه‌های هنری در دیدن نمایند.

شاگردان و آموزگاران این مکاتب از چنین برنامه‌ای در مکتب‌های شان استقبال کردند و از دیدن آثار هنری هنرمندان جوان و عکاسان شهر  هرات در محیط مکتب شان،  به وجد آمده بودند.

آثار این نمایشگاه شامل، نقاشی، خطاطی، میینیاتوری و عکاسی می‌گردند که توسط هنرمندان مختلف آفریده‌شده‌اند. شاگردان این مکاتب که هیچ‌گاهی پیش از این، از نمایش‌گاه آثار نقاشی دیدن نکرده‌بودند، از تماشای این آثار خوش‌حال بودند و گفتند که این نمایش‌گاه به آنان الهام داده‌است تا استعداد هنری شان را کشف کنند و آن را پرورش دهند.

پیش از برگزاری این نمایشگاه، کارمندان کانیتر فرهنگی هرات با برگزاری گفت‌وگوهای فرهنگی در میان دانش‌آموزان اهمیت هنر را با آنان بحث کرده بود و شاهد بود که آنان چقدر به خوش‌نویسی و نقاشی علاقه‌مند هستند.HS3

یکی از شاگردان در جریان بازدید از نمایش‌گاه گفت:«نقاشی و خوش‌نویسی بخشی از مضامین درسی ما در مکتب‌اند، اما من پیش از این هیچ وقت مجموعه‌ای از آثار خوش‌نویسی و نقاشی را ندیده بودم و این نمایش‌گاه ما را تشویق می‌کند.» در جریان دیدار از نمایش‌گاه شاگردان از کارمندان فرهنگی و هنرمندانی که در آنجا حضور داشتند، درباره‌ی آثار نمایش‌گاه می‌پرسیدند. این آثار حس کنجکاوی آنان را بیدار کرده بود و این از بحث‌ها و پرسش‌های آنان آشکار بود.

موضوع گفت‌وگوهای فرهنگی در کانتینر فرهنگی هرات، تقویه‌ی آموزش و پرورش از طریق گفت‌وگوهای فرهنگی در سطح اجتماع است و این نمایش‌گاه به منظور بهتر ساختن فضای آموزشی و آشنا ساختن دانش‌آموزان با هنرهای معاصر برگزار گردیده بود.

کانتینر فرهنگی این نمایش‌گاه را برای نخستین‌بار در مکتب فکری سلجوقی در منطقه‌ی گاذرگاه هرات برگزار کرده بود و برگزاری این نمایش‌گاه در مکتب‌های دیگر ادامه خواهد یافت.HS2

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.