صنعت توریسم و تبادل فرهنگی

Pix 1صنعت توریسم بخش بزرگی از اقتصاد مدرن را تشکیل می‌دهد و ملل زیادی روی این صنعت سرمایه‌گزاری می‌کند تا جهانگردان را از سراسر جهان  برای  معرفی کردن  فرهنگ، تاریخ  و جغرافیای کشور شان جذب کنند. اما اهمیت توریسم تنها بخاطر نقش که در توسعه و رونق اقتصادی کشورها بازی می‌کند نیست بلکه نقش آن در تبادل فرهنگی و معرفی تاریخ و فرهنگ ملت‌ها به سایر جهان نیز فوق العاده حایز اهمیت است. توریست‌های که از یک کشور بازدید می‌کنند هنگام برگشت، حجم عظیمی از اطلاعات را در مورد فرهنگ، تاریخ، طبعیت و جغرافیای همان کشور و همینطور خاطراتی خوب  و بدی که آنها  هنگام بازدید آن کشور تجربه کرده اند را با خود به کشور مبدا انتقال می‌دهند.

برای افغانستان نیز همزمان به کار روی ابعاد مختلف بازسازی اقتصادی؛ سیاسی و اجتماعی کشور، توجه دولت و مردم روی رونق و گسترش صنعت توریسم بسیار حیاتی است. توریسم از یک سو برای مردم شغل ایجاد می‌کند، تولید درآمد می کند و به توسعه اقتصادی کمک می‌کند، اما از سوی دیگر، تبادل فرهنگی عظیمی را میان ساکنان محلی و جهانگرانی که از آن مناطق باز دید می‌کند به وجود می‌آورد که در نهایت به گسترش و قوت فرهنگ، تنوع و تسامح فرهنگی در جامعه می‌انجامد.

Pix 2 Pix 3

افغانستان بطور عام و ولایت بدخشان بطور خاص، امکانات بالقوه عظیمی در جذب توریست و رونق صنعت توریسم دارد. اهمیت تاریخی و زیبای های طبیعی بدخشان قادر است سالانه هزاران توریست را بسویس جلب کند. به منظور برجسته کردن نقش و اهمیت توریسم در بدخشان،  آمریت گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ و کانتینر فرهنگی ولایت بدخشان، سیمنار یک‌روزه ای را زیر نام « اهمیت صنعت گردشگری  در شناسایی فرهنگ‌ها» برگزار کرد. این سیمنار در سالن کنفرانس دانشکده زراعت دانشگاه بدخشان با تعدادی کثیری از اشتراک کنندگان از ادارات دولتی، موسسات غیر دولتی، شاگردان دانشگاه و بزرگان محلی برگزار شد.  

از نظر رییس دانشگاه بدخشان، بدخشان موقعیتی سوق الجیشی مهمی دارد که چهار کشور همسایه در یک نقطه جغرافیای با هم وصل می‌کند که از منظر زیبایی طبیعی و اهمیت جغرافیایی در آینده می تواند اهداف خوبی برای هزاران توریست باشد. پارک ملی واخان یکی از بهترین پارک‌های طبیعی در منطقه است که هزاران نوع پرنده و جانور نادر را در خود جا داده است. آقای شیرعلی قاسمی رییس اطلاعات و فرهنگ بدخشان، در مورد اهمیت تاریخی و جاذبه‎های طبیعی و معادن بدخشان حرف زد و این‌که این عوامل در کنار هم چطور می‌تواند به رشد صنعت توریسم در بدخشان کمک کند.

Pix 4

A group of Marco Polo sheep rams (Ovis ammon polii) gather to graze on bare spots on snowy slopes in the eastern Pamir Mountains Gorno-Badakshan,Tajikistan. The Marco Polo sheep, a threatened species of argali, inhabit the uplands and alpine valleys of the Pamirs.

A group of Marco Polo sheep rams (Ovis ammon polii) gather to graze on bare spots on snowy slopes in the eastern Pamir Mountains Gorno-Badakshan,Tajikistan. The Marco Polo sheep, a threatened species of argali, inhabit the uplands and alpine valleys of the Pamirs.

عبدالروف انعامی، منشی مجلس نمایندگان افغانستان، در مورد پالیسی‌های ملی توریسم و همینطور نقش پارلمان در هماهنگی و تشویق دولت مرکزی و ادارات محلی در رشد و رونق توریسم و فراهم کردن یک  محیط مطمیین، امن و قابل اعتماد توریستی در سراسر کشور حرف زد. رضی الله، استاد دانشگاه  در مورد فواید اقتصادی  صنعت توریسم سخن زد و اینکه توریسم چگونه به رونق اقتصادی و افزایش درآمدها در سطوح ملی و محلی کمک می‌کند.

مژده تابش اهیمت فرهنگی و نقش توریسم در گسترش و تقویت فرهنگ و تبادل فرهنگی را مورد بحث قرار داد. صدیق لعلزاد آمر گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ در مورد پالیسی های این آمریت برای ایجاد یک میحط امن برای توریست‌ها  و تسهیل امکانات برای جذب توریست و بالا بردن ظرفیت های انسانی برای جذب توریست  و رونق  صنعت توریسم سخن راند.

در پایان سخنرانی‌ها، اشتراک کنندگان پرسشها و دیدگاههای شان را با سخنرانان در میان گذاشتند و محفل با سخنرانی و جمع بندی امام محمد ساعی از تمام بحث های مطرح شده پایان یافت.

Pix 6

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.