بسوی اعتماد

01بامیان زیبایی های نا تمام دارد. از طبیعت پاک و زیبایش تا مدنیت های کهنی که طی ادوار مختلف تاریخی در دل خاکش دفن شده و تا مردم آرام، ساده و صمیمی اش که علی‌رغم فقر و نابسامانی های زندگی هم چنان به زندگی لبخند می زنند و عاشق صلح و دوستی اند. چشمان جوانان و کودکان بامیان سرشار از شور و شوق فراگیری دانش، فنون و مهارت‌های جدید است. هرروز صبح در امتداد هر راه و کوره راهی صدها جوان و کودک پسر و دختر را می بینید که در آرامش و بی خیالی تمام به سوی مکاتب شان قدم می زنند. مردان و زنان بی هیچ نگرانی و ترسی به کارهای شان می‌رسند.

02

البته شاید دلایل و علل زیادی ضامن این صلح و آرامش بی کران بامیان باشد اما تردیدی نیست که در کانون هر دلیل و عللی «اعتماد» قرار دارد. اعتمادی  که از قلب پاک هر بامیانی شروع می شود به کانون خانواده و از آنجا به تدریج چون اقیانوسی عظیمی قلب و دلی تمام ساکنان بامیان را فرا می‌گیرد. اعتماد در بامیان تنها یک امر نظر نیست که آهسته آهسته از پیچ خم های بی اعتمادی گذشت و تا حدودی به فرهنگی مراوده و دادگرفت‌های اجتماعی تبدیل شده است.

03

با وجود این، اما شرایط حاکم بر وضعیت سیاسی و اجتماعی کشور، نا امنی و بی ثباتی فراگیر، فقر و بیکاری، مهاجرت و بی خانمی هرکدام چالش های جدی فراروی صلح و آرامشی است که بامیانی ها در این چهارده سال اخیر از آن لذت بردند. از آنجا که اعتماد بنیاد صلح و همزیسی مسالمت آمیز است و خلق و گسترش فرهنگ اعتماد و از میان برداشتن بی اعتمادی اساسی ترین راه فایق آمدن بر نا آرامی، بی ثباتی و نابسامانی های اجتماعی است؛ کانتینر فرهنگی موسسه بین لمللی روانی اجتماعی در راستایی ترویج و گسترش فرهنگ اعتماد میان مردم بامیان بخصوص نسل نو آن، رویداد سالانه اش را به این موضوع اختصاص داد و به تاریخ هشتم دسامبر 2015 همایش فرهنگی یک روزه ای را تحت عنوان ” بسوی اعتماد” برگزار کرد.    

04

برنامه در سالون کنفرانس میراث فرهنگی ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان بزگزار شده بود. هرچند هوا به شدت سرد بود اما هوای سرد مانع شور و هیجان بامیانی‌ها نشد و آن ها با اشتیاق تمام در برنامه شرکت کردند. محتوای متنوع مانند  موسیقی، شعر خوانی، قصه خوانی، نمایش تیاتر و نقاشی پای مراجعین زیادی  اعم از دانشجویان دانشگاهها، کارمندان ادارات دولتی و موسسات غیر دولتی، فعالین مدنی، چهره های فرهنگی را به برنامه کشیده بود.

بیشتر سروده‌های ارایه شده در برنامه روی موضوع اعتماد، صلح، دوستی و آرامش متمرکز بود. نوایی نی، صدای فلوت و دکلمه همزمان سروده های دل انگیز فضای پر از شور و هیجانی ایجاد کرد بود. استاد علی جان که حدود 70 سال سن دارد و در مکتب لیسه نسوان ولسوالی پنجاب بعنوان معلم ایفای وظیفه میکند در این برنامه سهم گرفت و دوبیتی هایش را برای اشتراک کنندگان خواند.

05 06

احمدحسین احمدپور معاون ریاست اطلاعات فرهنگ از تلاشها و ابتکارات فرهنگی موسسه بین المللی روانی اجتماعی اپسو و کانتینر فرهنگی قدر دانی کرد و هرگونه تلاش به منظور تحکیم صلح و گسترش اعتماد میان شهروندان بامیان را امر بسیار نیکو و موثر خواند و گفت فرهنگ شالوده حیات اجتماعی را می سازد، اصلاح و ارتقای فرهنگ اصلاح و ارتقای جامعه است.

 عارفه اکبری داستان کوتاهی را برای مردم خواند. داستان پیرمردی سوپ فروشی که برای صرفه جویی وقت  که موضوع محوری آن اعتماد به مردم بود. پیام اصلی داستان این بود که اگر به مردم اعتماد کنید دیر یا زود آنها نیز به شما اعتماد می‌کند. این داستان کوتاه به شدت روی شنوندگان تاثیر گذاشت و همه تحسین کردند. تیم تیاتر کوه‌پایه با اجرایی یک تیاتر قشنگ نه تنها خنده بر لب حاضران آورد که به خوبی نقش موثر و مفید اعتماد، به ویژه اعتماد بزرگسالان به جوانان و نوجوانان را به نمایش گذاشت.

08 09

در بخش دوم برنامه دختر ده ساله‌ای بنام زرفشان مقاله قشنگی در مورد اعتماد خواند. او گفت اعتماد به خود و به دیگران عشق به زندگی، آرامش درونی و صلحی دایمی در میان انسانها تضمین می‌کند. زمانی که دیوار اعتماد در میان مردم فرو می‌ریزد، صلح، آرامش و دوستی نیز از جامعه رخت می بندد و جنگ و خشونت جایش را می‌گیرد. تیمی سرود دختران سرود زیبایی را در وصف اعتماد و دوستی اجرا کرد که مورد تحسین مردم قرار گرفت. برنامه با نوایی دمبوره و موسیقی محلی پایان یافت.

عباس یکی از اشتراک کنندگان این برنامه گفت:”این برنامه واقعا عالی بود. اعتماد یک پدیده فرهنگی است، تولید یک فرهنگ معتمد  نیاز به فعالیت های فرهنگی وسیع و درخشانی دارد که بتواند جامعه را از لحاظ روحی و روانی آماده اعتماد متقابل کند.”

10 11

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.