اتحاد توانایی است

1از لازمه های زندگی اجتماعی بشر است؛ زیرا هیچ فردی به تنهایی قادر به مواجه با تمام چالش های زندگی نیست. از این رو اتحاد زمینه های لازم میان افراد و گروههای اجتماعی را فراهم می کند تا انسانها در کنار هم با دشواری ها و چالش های زندگی مقابله کنند. اشتراکات زمینه اتحاد میان افراد و گروههای اجتماعی را فراهم می کند. می توان با اتکا به نیازهای مشترک، ارزشهای مشترک، سرنوشت مشترک، تاریخ مشترک، رنج و دردهای مشترک تمام انسانها زمینه اتحاد میان انسان را فراهم کرد  و با اتکا با همین مشترکات به جنگ چالش ها و مشکلات زندگی رفت و بر آن غلبه کرد. از آنجا که تمام اشتراکات جوامع انسانی  خواستگاه  فرهنگی دارد، فرهنگ می‌تواند زمینه و شرایط اصلی اتحاد میان گروهها و جوامع انسانی فراهم کند.

2

به همین دلیل، کانتینر فرهنگی ولایت لغمان که تقریباً یکسال پیش توسط موسسه بین المللی روانی اجتماعی تاسیس شده است، فعالیت های فرهنگی، کشف استعدادهای هنری و فرهنگی را در کانون فعالیت هایش قرار داده است. نمایش اتحاد و همدیگر پذیری در محور تمام این فعالیت ها  قرار داشته است و هموار سعی شده است که با توجه به مشترکات فرهنگی مردم را به اتحاد و همدیگر پذیری دعوت کند و برای فراهم سازی زمینه صلح و آشتی تلاش کند.

3

به همین منظور، محفل سالانه این کانتینر فرهنگی نیز به موضوع اتحاد اختصاص داده شد، تا  بتواند توجه مزید مردم ولایت لغمان را به موضوع اتحاد و برادری جلب کند. این محفل تحت عنوان ” اتحاد” است برگزار شد. این برنامه دور روزه  بخش های متنوعی چون: سخنرانی، شعر خوانی و نمایشگاه عکس، نقاشی خطاطی و صنایع دستی زنانه را شامل می شد.

4

در آغاز برنامه فیض الله پتان، رییس اطلاعات و فرهنگ ولایت لغمان ضمن سپاسگزاری از بین المللی روانی اجتماعی و کانتینر فرهنگی ولایت لغمان، فعالیت های فرهنگی را از هر منظری اساسی برای اتحاد و همدیگر پذیری در یک جامعه دانست و گفت فعالیت فرهنگی نه تنها به شگوفایی فرهنگ یک مردم کمک می کند بلکه شناخت بهتری از زیبایی یک فرهنگ به مردم ارایه میدهد و زمینه اتحاد و ملت شدن را فراهم می کند.

5

آقای عبدالجبار نعیمی والی ولایت لغمان، سخنران دیگر این برنامه بود. او در سخنانش گفت اتحاد و همدیگر پذیری شاه کلید شگوفایی و موفقیت هر ملت است. ما فقط با اتحاد، همدستی و اتحادیه می توانیم دهات، شهرها و کشور مان را به اوج ترقی و پیشترفت برسانیم. از آنجا که فرهنگ زمینه مشترک تمام تعاملات و دادگرفت های جوامع انسانی است، بنیاد اتحاد و همدستی را نیز بر می سازد. کار روی شگوفایی و ترقی فرهنگ، تلاش برای اتحاد و همدلی میان مردم است.  بعد از پایان سخنرانی، تمام اشتراک کنندگان به شمول والی و رییس اطلاعات و فرهنگ ولایت لغمان دست های شان را روی درختی گذاشتند به طور سمبولیک نماد ” اتحاد” و همدیگر پذیری بود.

6

قسمت دوم برنامه با افتاح نمایشگاه عکس، نقاشی، خطاطی و صنایع دستی زنان آغاز شد که مورد تقدیر بسیاری از مراجعه کنندگان قرار گرفت. بیش  از 500 نفر به شمول والی ولایت لغمان، رییس اطلاعات و فرهنگ این ولایت و مسئولین دیگر ارگان ها و موسسات دولتی و غیر دولتی، چهره های هنری و فرهنگی، بزرگان و متنفذان محلی و مردم عادی  از این نمایشگاه بازدید کرد و در مودر آثارهای هنری، عکس ها و صنایع دستی زنان معلومات می خواستند. کانتینر فرهنگی ولایت لغمان تمام سعی و تلاشش را انجام داد آثارهای هنری، عکسها و صنایع دستی که به نمایش گذاشته می شود، از تنوع، زیبایی و ارزش هنری و فرهنگی کافی برخوار باشد  تا بتواند در کلیت خود هم نماد اتحاد و تساهل باشد.

7

روز دوم محفل به شعر و موسیقی اختصاص داده شده بود. هنرمندان محلی، جوانان و مستعد که به تازگی فعالیت های هنری شان را شروع کرده اند و در این برنامه اشتراک ورزیده بودند با اجرایی ترانه های میهنی  هیجان و احساس زیادی را برای اتحاد و همدلی بر انگیختند. بیشتر اشعار ارایه شده در برنامه نیز محتوایی میهنی داشت و مردم به همدیگر پذیری، دوستی، اتحاد و صلح فرا می خواند. این برنامه در محوطه ریاست امور زنان ولایت لغمان برگزار شده بود.

لغمان یکی از ولایت های شرقی افغانستان است که از طبیعت زیبا و فرهنگ بسیار غنی برخودار است. زراعت تامین کننده اصلی معیشت مردم است اما در کنار تولید صنایع دستی، شرکت های نجاری، تولید انواع و اقشام کفش های پلاستیکی و کلالی ( تولید ظروف سفالی) نیز رونق فراوان دارد. اما متفاسفانه بدلیل جنگ های طولانی و نا آرامی که دامنگیر مردم است از یک طرف و از طرف دیگر فقر، مهاجرت و بی توجهی دولت سبب شده است که اقتصاد مردم بخصوص صنایع دستی رشدی قابل توجهی را تجربه نکند.

8 9

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.