جشنواره فلم مهرگان در کابل

دومین جشنواره بین المللی فیلم مهرگان که از دوازدهم میزان تا شانزدهم میزان ادامه داشت، هفته گذشته با اهدای جوایزی به بهترین های بخش های متفاوت به کار خود پایان داد. در دومین جشنواره فیلم مهرگان، بیش از 150 فیلم کوتاه و بلند اشتراک کرده بودند که از این میان، ۳۰ فیلم به بخش مسابقه راه یافت، از میان اشتراک کنندگان، غلام رضا جعفری جایزه بهترین کارگردان را از آن خود کرد و اسب زرین و لوح تقدیر دریافت کرد. لینا علم بعنوان بهترین بازیگر زن و سعادت حسینی جایزه بهترین بازیگر مرد، هرکدام اسب زرین و لوح تقدیر دریافت کردند.M1

بیشتر فلم های که نامزده جایزه جشنواره شده بود، فلم های داستانی تولید شده در داخل افغانستان بودند. در این فلم ها بیشتر به مساییل و موضوعات چالش برانگیز اجتماعی و فرهنگی پرداخته شده است. به گفته سمیع عطایی، یکی از داوران جشنواره، کیفیت تولید و تصویر برداری نسبت به سالهای گذشته بهتر شده است. هرچند کیفیت تولید فلم روز به روز بهبود می یابد، اما مشکل امنیتی باعث شده است که تنها در سال جاری بیش از 50 دایریکتر افغانی از کشور خارج شوند. به گفته ابراهیم عارفی رییس افغان فلم، این هنرمندان به دلیل نا امنی های روز افزون به کشور های اروپایی پناهنده شده اند.M2

صنعت سینما و فلم در کشور هنوز متکی به کمک های انجو های خارجی است و نتوانسته در بازار جایی مناسبی بیابد. اکثر فلم های تولید شده افغانی، حتا در بازارهای داخلی کشور به فروش نمیرسند. دلیل عدم محبوبیت فلم های افغانی،پایین بودن کیفیت و نبود فلم سازان حرفه ای خوانده شده است. در گذشته، اکثر فلم سازان افغان تحصیل اکادمیک نداشتند، اما در سالهای اخیر تعداد جوانانی که در رشته سینما تحصیل کرده اند، کم نیست. فلم های زیادی از فلم سازان جوان در جشنواره مهرگان به نمایش گذاشته شد و تعدادی از آنان جایزه گرفتند.M3

جشنواره فلم مهرگان اولین جشنواره ای است که در سطح ملی برگزار می شود. اولین جشنواره فلم مهرگان در سال 2013 در کابل برگزار شد. دور دوم این جشنواره بعد از یکسال تاخیر در کابل برگزار شد. سال 2014 این برنامه به دلیل مشکلات امنیتی برگزار نشد.M4M5M6

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.