د ليکوالانو ارشيفونه: svenperbandt

(English) Nangarhar Weekly Bazaar

! په دیړ بښنی سره، نوموړی متن ته په پښتو ژبه کی لاسرسی نشته

څرگندونې بندې دي

(English) Eshliky (Watani Pizza)

! په دیړ بښنی سره، نوموړی متن ته په پښتو ژبه کی لاسرسی نشته

څرگندونې بندې دي

(English) Handicraft, a Women Business in Bamyan

! په دیړ بښنی سره، نوموړی متن ته په پښتو ژبه کی لاسرسی نشته

څرگندونې بندې دي

(English) The Melons Farms

! په دیړ بښنی سره، نوموړی متن ته په پښتو ژبه کی لاسرسی نشته

څرگندونې بندې دي

(English) Living one last day.

! په دیړ بښنی سره، نوموړی متن ته په پښتو ژبه کی لاسرسی نشته

څرگندونې بندې دي

امید هیڅکله نه مري

واسع د هیلی د غونډې یو تن ګډونوال وایي: « مونږ په یو ډېر نازک شراېط کې قرار لرو، وسله والې نښتې، اقتصادي رکود، ورځ تر بلې زیاتېدونکې بېکاري، مهاجرت، ټولنیزې شخړې او سیاسي بې ثباتي مونږ یې ناورین سره … لوستلو ته دوام ورکړئ

څرگندونې بندې دي

(English) The Horizon of Hope

! په دیړ بښنی سره، نوموړی متن ته په پښتو ژبه کی لاسرسی نشته

څرگندونې بندې دي

هیله او عمل

د اکسفورد دیکشینري د هیلی کلمه یې داسې ژباړلې ده «انتظار او هیله هغه حس دی چې د یوې ځانګړې پېښې د رامنځ ته کېدو لپاره انسان ته ورپېښېږي او یا په دې باور چې یو ښه کار به وشي» … لوستلو ته دوام ورکړئ

څرگندونې بندې دي

(English) Me and My Dreams

! په دیړ بښنی سره، نوموړی متن ته په پښتو ژبه کی لاسرسی نشته

څرگندونې بندې دي

ښه خبر رسېدلی چې نور به یوه ورځ هم غمجنه نوي

«ناهیلی زمونږ لپاره یو واقعي ماته رامنځ ته کوي. له همدې کبله مونږ نشو کولای چې خپل ژوند کې ناهیلی ومنو.» دا د نسیم علیزاده خبرې دي، پخوانی معتاد چې اوس د اعتیاد پر وړاندې د”  مور مبارزی  “په کمپ … لوستلو ته دوام ورکړئ

څرگندونې بندې دي